สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันวิภาวดีรังสิตรำลึก” สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ประชุมและบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนของศาลยุติธรรม ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลแขวงนครศรีธรรมราช

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image