สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
ข่าวศาลในภาค 8 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
นายอนันต์ ธนาวัฒนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พิธีทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการ “ปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ภัยโควิด ๑๙ (COVID - 19)” ศาลจังหวัดระนองจัดตั้งตู้ “ศาลจังหวัดระนองปันสุข” ร่วมปันน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนและคู่ความที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ COVID – 19 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศที่ดีด้วยการปลูกผักสวนครัว" เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ๑๓๘ ปี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image