สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
ข่าวศาลในภาค 8 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ศาลจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์ ” และพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชฑัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการแกัไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว "กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์" รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "ศาลสัมพันธ์เยาวชนเข้มแข็ง" ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image