สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดโครงการ "ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สืบสานประเพณี ส่งเสริมจริยธรรม" สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference
ข่าวศาลในภาค 8 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดโครงการ "ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สืบสานประเพณี ส่งเสริมจริยธรรม" ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "แบ่งปัน ใส่เพิ่ม เติมสุข" ครั้งที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรเทคโนโลยีดิจิทัล”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image