สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดโครงการ “การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและทักษะในการปฏิบัติงาน (Physical Training and Operational Skill) ” แก่เจ้าพนักงานตำรวจศาลในภาค ๘ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปิดตัวโครงการ Archieving Change Together: ACT เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประสานข้อราชการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ข่าวศาลในภาค 8 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดโครงการ “การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและทักษะในการปฏิบัติงาน (Physical Training and Operational Skill) ” แก่เจ้าพนักงานตำรวจศาลในภาค ๘ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประกาศขายทอดตลาดรถตู้ส่วนกลาง ศาลจังหวัดระนองร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image