สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวภายในสำนักงานอธิบดีภาค 8 (ข่าวเด่น)
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระน่างเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง
ข่าวศาลในภาค 8 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปลูกต้นตะเคียนทอง และต้นไม้มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชน และครอบครัว "กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน" สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระน่างเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดปากพนัง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรในศาลจังหวัดปากพนัง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image