สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในหน่วยงานศาล
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในหน่วยงานศาล สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image