สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ (อกบศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างดีเด่น ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างดีเด่น ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ข่าวศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปฏิญาณตนและอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปฏิญาณตน และอบรมปฐมนิเทศ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ (อกบศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ประกาศ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๘

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image