สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนสุราษฎร์-นาสาร

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100โทรศัพท์

โทรศัพท์ 077-355-142

โทรสาร  077-355-136

 อีเมล์

jor8@coj.go.th

 

 Social