Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานimage

นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 นาฬิกา นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรให้ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาการทำงาน นโยบายประธานศาลฎีกา พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายภักดี ราชแป้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอม และบุคลากรของศาลให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image