สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลจังหวัดปากพนัง มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด

กดเพื่อดูข่าว