สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ