สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ห้องเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 8 และห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ