สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ