สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมภาควิชาการให้แก่ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

image เอกสารแนบ