สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวของศาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

image เอกสารแนบ