สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 กำหนดจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์แบบมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

image เอกสารแนบ