สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการตุลาการ หลักสูตร "การเขียนคำพิพากษา"