สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปฏิญาณตนและอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปฏิญาณตน และอบรมปฐมนิเทศ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

กดเพื่อดูข่าว