สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลจังหวัดหลังสวนดำเนินการทำความสะอาดและใช้เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในตัวอาคารและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กดเพื่อดูข่าว