สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศที่ดีด้วยการปลูกผักสวนครัว" เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ๑๓๘ ปี

กดเพื่อดูข่าว