สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดโครงการรู้ทันป้องกันโควิด-๑๙ และโครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ (Happy Body) ภายใต้การสร้างองค์การแห่งความสุขในการทำงาน (Happy Work Place)

กดเพื่อดูข่าว