สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
Office of The Chief Judge of Region 8

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการ “พัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พร้อมสู่ D-Court”

กดเพื่อดูข่าว